زندگی نامه حجت الاسلام ابوالحسن ایزدخواه

بسم الله الرحمن الرحیم
در روزگاران گذشته از سرزمین تاریخی لبنان ، مردی برای تبلیغ دین مبین اسلام به ایران مهاجرت کرد و تشکیل زندگی داد.این عالم فرزانه صاحب کتاب وسائل الشیعه ،علامه شیخ حر عاملی (رحمه الله علیه) بود. ازمیان فرزندان ایشان روحانیونی جلیل القدر بودند که برای مبارزه با جریان انگلیسی بهائیت به منطقه خراسان جنوبی(بیرجند)هجرت کردند،و همانجا استقرار پیدا کرده و تشکیل زندگی دادند.از نوادگان این مرد بزرگ حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن ایزدخواه است.

مرور اجمالی بر فعالیت ها

استاد تحصیلات ابتدائی تا متوسطه را در مشهد گذراند و در سال 1362 وارد حوزه علمیه شد.او دوره مقدمات را در مدرسه علمیه امام محمدباقر (ع) و دوره سطح و خارج را در حوزه علمیه خراسان گذراند و اکنون به عنوان سخنران و یکی از اعضای نخبگان تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی در داخل و خارج کشور مشغول انجام وظیفه می باشند.
حجت الاسلام والمسلمین ایزدخواه دوره دبستان تا دبیرستان را در مشهد گذرانده و دروس حوزوی را در مدرسه امام محمد باقر(ع) شروع کرده و از اساتید بزرگواری همچون حجت الاسلام دیانی ، استاد واعظی و استاد موسوی و دوره سطح را در مدرسه آیت الله خوئی و نزد اساتیدی همچون استاد صالحی و حجت الاسلام گراییلی و دوره خارج اصول و خارج فقه را نزد استاد مباشری و استاد مرتضوی گذرانده اند.
حجت الاسلام ایزدخواه دوره های آموزشی تفسیر قرآن ، اقتصاد خرد و کلان و روانشناسی را در طی سال های 76 تا 80 در دفتر تبلیغات اسلامی قم(واحد خراسان رضوی)گذرانده اند و اکنون به عنوان مربی و مبلغ نخبه وظیفه خطیر تبلیغ را به عهده دارند.