تیر ۱, ۱۳۹۷

به مناسبت تخریب حرم ائمه بقیع

بسم الله الرحمن الرحیم فاجعه بوده قبول ، هتک حرمت بوده،قبول! بر منکرش لعنت. ولی تعجب اینجاست چنان به این موضوع چسبیدند که تخریب ارزش ها […]