خرداد ۲۵, ۱۳۹۶

فایل صوتی”چگونه گناه نکنیم؟”

این فایل صوتی استاد ایزدخواه از مجموعه برنامه های رادیویی استاد ایزدخواه است
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

کلیپ استاد “پیام اربعین”

سخنرانی استاد ایزدخواه که در مورد پیام های حماسی اربعین و در مورد اثرات زیارت اربعین که باید چه تغییری در ما ایجاد کند و اینکه […]